Branthult mars 2014 012

 

 

Boken "Gården vid berget" av författaren Anders Johansson - Om syskonen Johansson i Branthult och ett Småland som fanns en gång - kan köpas hos Coop Nära i Alsterbro samt hos Bohmans Bokhandel i Nybro. Pris 200 kr. 

BRANTHULT 001

 

Branthult mars 2014 009

 

Branthult mars 2014 008

 

Branthult mars 2014 014

 

Branthult mars 2014 017

 

Branthult april Bjärssjön södra delen

 

Branthult 29 februari 2012 043

 

Johan Alfred Johansson a

 

Kråksmåla kyrkogård 21 oktober 2011 012

 

Johan Alfred Johansson b

Donatorn, nämndeman Johan Alfred Johansson (1842-1930) Branthult

 

Branthult april 2012

 

Nyheter från stiftelsen

2023-03-14

Högsby kommunfullmäktige beslutar 2023-03-06 att fastställa utdelning ur Syskonen Johanssons stiftelse om 38 118 kr till Hembygdsföreningen Isabogården och 38 118 kr till Grönskåra Nya Samhällsförening. 

 

2023-03-14

Högsby kommunfullmäktige beslutar 2023-03-06 att utse Jenny Jakobsson, Grönskåra som ordinarie styrelseledamot och Krister Knutsson, Grönskåra som ersättare i styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse under tiden 2023-01-01 till 2026-12-31.

 

2023-03-07

Nybro kommunfullmäktige beslutar 2023-02-27 att tacksamt godkänna och fastställa utdelning ur Syskonen Johanssons stiftelse till föreningar och organisationer för 2022 enligt stiftelsens förslag.

 

2023-01-31

Stiftelsen förvänter att betala ut bidragen under vecka 11-12. Orsaken till förseningen är, att Nybro kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-23 blev inställt, och nästa sammanträde blir då 2023-02-27 med förväntat beslut om fördelning av bidragen.

 

2023-01-16

Energimarknadsinspektionen har 2022-12-21 beslutat om nätkoncension för Svenska kraftnäts 420 kV luftledning genom Branthult. Stiftelsen har i dag överklagit beslutet til Regeringen. Se under EI överklagan 2023 i menyn.

 

2023-01-04

Nybro kommunfullmäktige har 2022-12-19 vald fem ledamöter och fem ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse för tiden 2023-2026. Se under Styrelsen i menyn.

 

2023-01-03

Nybro kommunstyrelse föreslår 2022-12-19 kommunfullmäktige, att tacksamt godkänna och fastställa utdelningen ur Syskonen Johanssons stiftelse till föreningar och organisationer för 2022 enligt stiftelsens förslag. Kommunfullmäktige förväntas att besluta om utdelningen på sammanträdet 2023-01-23.

 

2022-12-05

Stiftelsens styrelse har i dag beslutat om fördelningen av bidragen för 2022.                        Se menyn Utdelning år 2022.                    Summa 508 235 kr.

 

2022-09-27

Nybro kommunfullmäktige beslutar 2022-09-19 på förslag av kommunstyrelsen, att godkänna årsredovisning 2021 för Syskonen Johanssons stiftelse samt att lämna styrelsen, dess ledamöter och skogsförvaltaren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

 

2022-03-26

Nu finns möjligheten att betala fiskekort i Abodaortens fiskevårdsområde (Bjärssjön, Kleven, Kvillen, Mörtesjön och del av badebodaån) via Swish. Se Fiskevatten i menyn.

 

2022-03-17

Högsby kommunfullmäktige beslutar 2022-03-07 enligt kommunstyrelsens förslag. Utdelning ur Syskonen Johanssons stiftelse om 37 059 kronor till Hembygsföreningen Isabogården och 37 059 kronor till Grönskåra Nya Samhällsförening fastställs.

 

2021-12-01

Stiftelsens styrelse har i dag beslutat om fördelningen av bidragen för 2021.                        Se menyn Utdelning år 2021.                    Summa 494 118 kr.

 

 2020-12-01 

Stiftelsens styrelse har i dag beslutat om fördelningen av bidragen för 2020. Se menyn Utdelning år 2020.  Summa 511 764 kr.

 

2020-09-18

Högsby kommunfullmäktige har 2020-09-07 beslutat att fastställa utdelningen enligt förslag 2020-06-16 från styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse, vilket innebär att bidrag beviljas för Hembydgsföreningen Isabogården om 175 000 kr och Grönskåra Nya Samhällsförening om 179 420 kr. 

 

2020-06-18

Extra utdelning till Grönskåra

Stiftelsen har 2020-06-16 beslutat om bidrag 175 000 kr till Hembygsföreningen Isabogården och 179 420 kr till Grönskåra Nya Samhällsförening. Utdelningsförslaget ska sen fastställas av kommunfullmäktige i Högsby.

 

2019-12-02

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat om fördelningen av anslagen för 2019.  Summa 511 765 kr.

 

2018-12-04 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat om fördelningen av anslagen för 2018.  Summa 518 088 kr

 

2018-03-29

FÖRVALTNINGEN 

Kammarkollegiet beslutar 2018-03-29 att godkänna permutationsansökan från Nybro kommun.

Beslutet innebär att stiftelsen också framöver ska förvaltas av en styrelse (egen förvaltning) i stället för att ha anknuten förvaltning till Nybro kommun.

Styrelsen utvidgas till sex ledamöter och sex personliga ersättare.

Nytt är att en ledamot och en ersättare skall vara bosatta inom Grönskåra-delen av gamla Kråksmåla borgerliga kommun.

Läs mera om permutationen under menyn Testamentet.

 

2017-11-30

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet den 30 november beslutat om fördelningen av anslagen för år 2017.           Summa 577 138 kr.              

 

2016-12-06

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2016.       Summa 631 765 kr.

 

2015-12-02 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2015.       Summa 692 941 kr.

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Besökare idag: 14 | Denna månad: 2959 | Totalt: 397749