Branthult 004

 

 

Boken "Gården vid berget" av författaren Anders Johansson - Om syskonen Johansson i Branthult och ett Småland som fanns en gång - kan köpas hos Coop Nära i Alsterbro samt hos Bohmans Bokhandel i Nybro. Pris 200 kr. 

BRANTHULT 001

 

Branthult 005

 

Branthult 003

 

Branthult 008

 

Branthult 010

 

Branthult 006

 

Branthult 013

 

Johan Alfred Johansson a

 

Kråksmåla kyrkogård 21 oktober 2011 012

 

Johan Alfred Johansson b

Donatorn, nämndeman Johan Alfred Johansson (1842-1930) Branthult

 

Branthult april 2012

 

Nyheter från stiftelsen

2024-01-30

Nybro kommunfullmäktige beslutar 2024-01-22 på förslag av Kommunstyrelsen att tacksamt godkänna och fastställa utdelning ur Syskonen Johanssons stiftelse till föreningar och organisationer för 2023 enligt stiftelsens förslag.

Stiftelsen förväntar, att utbetala bidragen i vecka 7.

 

2024-01-05

Nybro kommmunstyrelse föreslår 2023-12-18 kommunfullmäktige, att tacksamt godkänna och fastställa utdelning ur Syskonen Johanssons stiftelse till föreningar och organisationer för 2023 enligt stiftelsens förslag. Kommunfullmäktige sammanträder 2024-01-22 och beslutar om utdelningen. Stiftelsen förväntar att betala ut bidragen kring mitten av februari.

 

2023-11-28

Stiftelsens styrelse har 2023-11-27 beslutat om fördelningen av bidragen för 2023.                        Se menyn Utdelning år 2023.                                   Summa 509 412 kr

 

2023-11-18 Vindkraft i Branthult

Stiftelsens styrelse beslutade enhälligt på sammanträdet i Alsterbro 2023-11-13 om arrendeavtal med Njordr AB avseende vindkraftsetablering på stiftelsens mark i Branthult (Nybro Branthult 1:2). Nybro kommun, som är lagfaren ägare till fastigheten, ska även godkänna avtalet.           Se Menyn: Vindkraft i Branthult

 

2023-11-02

Nybro kommunfullmäktige beslutar på sammanträdet 2023-10-23 att utse Malin Holgert till ny ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse till och med 2026 års utgång.

 

2023-10-02

Nybro kommunfullmäktige beslutar på sammanträdet 2023-09-18, att godkänna årsredovisning 2022 för Syskonen Johanssons stiftelse samt att lämna styrelsen, dess ledamöter och skogsförvaltaren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

 

2023-05-25

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet 2023-05-22 beslutat om val av Leif Urup som ordförande och Jan Enarsson som skogsförvaltare för tiden 2023-2026.

 

2023-04-28

Stiftelsen har tillsammans med andra markägare i Branthult gått in i ett projekt med en norsk koncern om etablering av en vindkraftspark i området. Protokollsutdrag från styrelsens sammanträden 27 mars och 24 april 2023 finns under Vindkraft i menyn. Info om hur det går med projektet kommer uppdateras på hemsidan.

 

2023-04-16

Nu finns möjligheten att betala fiskekort i Abodaortens fiskevårdsområde (Bjärssjön, Kleven, Kvillen, Mörtesjön och del av Badebodaån) via Swish. Se Fiskevatten i menyn.

 

2023-03-14

Högsby kommunfullmäktige beslutar 2023-03-06 att fastställa utdelning ur Syskonen Johanssons stiftelse om 38 118 kr till Hembygdsföreningen Isabogården och 38 118 kr till Grönskåra Nya Samhällsförening. 

 

2023-03-14

Högsby kommunfullmäktige beslutar 2023-03-06 att utse Jenny Jakobsson, Grönskåra som ordinarie styrelseledamot och Krister Knutsson, Grönskåra som ersättare i styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse under tiden 2023-01-01 till 2026-12-31.

 

2023-01-16

Energimarknadsinspektionen har 2022-12-21 beslutat om nätkoncension för Svenska kraftnäts 420 kV luftledning genom Branthult. Stiftelsen har i dag överklagit beslutet til Regeringen. Se under EI överklagan 2023 i menyn.

 

2023-01-04

Nybro kommunfullmäktige har 2022-12-19 vald fem ledamöter och fem ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse för tiden 2023-2026. Se under Styrelsen i menyn.

 

2022-12-05

Stiftelsens styrelse har i dag beslutat om fördelningen av bidragen för 2022.                        Se menyn Utdelning år 2022.                    Summa 508 235 kr.

 

2021-12-01

Stiftelsens styrelse har i dag beslutat om fördelningen av bidragen för 2021.                        Se menyn Utdelning år 2021.                    Summa 494 118 kr.

 

 2020-12-01 

Stiftelsens styrelse har i dag beslutat om fördelningen av bidragen för 2020. Se menyn Utdelning år 2020.  Summa 511 764 kr.

 

2020-06-18

Extra utdelning till Grönskåra

Stiftelsen har 2020-06-16 beslutat om bidrag 175 000 kr till Hembygsföreningen Isabogården och 179 420 kr till Grönskåra Nya Samhällsförening. Utdelningsförslaget ska sen fastställas av kommunfullmäktige i Högsby.

 

2019-12-02

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat om fördelningen av anslagen för 2019.  Summa 511 765 kr.

 

2018-12-04 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat om fördelningen av anslagen för 2018.  Summa 518 088 kr

 

2018-03-29

FÖRVALTNINGEN 

Kammarkollegiet beslutar 2018-03-29 att godkänna permutationsansökan från Nybro kommun.

Beslutet innebär att stiftelsen också framöver ska förvaltas av en styrelse (egen förvaltning) i stället för att ha anknuten förvaltning till Nybro kommun.

Styrelsen utvidgas till sex ledamöter och sex personliga ersättare.

Nytt är att en ledamot och en ersättare skall vara bosatta inom Grönskåra-delen av gamla Kråksmåla borgerliga kommun.

Läs mera om permutationen under menyn Testamentet.

 

2017-11-30

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet den 30 november beslutat om fördelningen av anslagen för år 2017.           Summa 577 138 kr.              

 

2016-12-06

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2016.       Summa 631 765 kr.

 

2015-12-02 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2015.       Summa 692 941 kr.

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Besökare idag: 100 | Denna månad: 2674 | Totalt: 434263