Abodaortens fiskevårdsområde
 
Abodaortens fiskevårdsområde upplåter fiske i Bjärssjön, Kleven, Kvillen, Mörtesjön och del av Badebodaån. Området ligger söder om Högsby i närheten av naturreservatet Aboda Klint, ett berg som reser sig 50 meter över omgivningen och stupar lodrätt ned i sjön Kleven. Området är vildmarksbetonat med ringa bebyggelse och en perfekt plats för att koppla bort vardagens stress och njuta av stunden, gärna med ett spö i handen!
Den del av Badebodaån som upplåts av Abodaortens fiskevårdsområde sträcker sig från Porsemaden längst uppströms till just söder om Bjärssjön (se karta för områdets sträckning utmed ån).
Bjärssjön Bjärssjön är en näringsfattig, måttlig djup sjö belägen inom det natursköna Allgunnenområdet ca 14 km söder om Högsby. Bottenkaraktären består omväxlande av gyttja och dy med inslag av sten och block. Sjöväxtligheten är sparsam med glesa bestånd av säv och bladvass utmed stränderna. Bjärssjöns stränder är flacka och bitvis steniga eller blockiga med visst inslag av häll. Bjärssjön omges av barrskog, bebyggelse saknas och sjön med omgivningar har utpräglad vildmarkskaraktär. Badebodaån på sträckan från gamla järnvägsbron upp till Aboda Kvarn ingår i fiskevårdsområdet.
Sjön har ett bra gädd- och abborrfiske och håller en hel del mört och braxen. Möjligheterna till landfiske är varierande. Lämpliga fiskeplatser finns utmed sjöns norra sida i anslutning till vägen mot Kråksmåla och på uddar och hällar i sjöns södra del.
Fiskarter gädda, abborre, mört, braxen, sarv, benlöja, gärs och möjligen gös. 
Kleven och Kvillen Kleven och Kvillen är två små näringsfattiga sprickdalssjöar som binds samman av en kort kanal. Sjöarna ligger mitt i Badebodaåns huvudfåra vid Aboda Klint, ca 13 km söder om Högsby. Kleven är djup, medan Kvillen bortsett från ett par djupområden är mycket grund. Båda sjöarna har i huvudsak mjuk bottenkaraktär med inslag av sand, sten och block framförallt i Kleven. Sjöväxtligheten är sparsam i Kleven, men ganska riklig i Kvillen där en bård av säv finns utmed strandkanterna. Stränderna utmed båda sjöarna är steniga, blockiga och har inslag av berg och häll. Sjöarna omges av barrskog och naturskön vildmarksmiljö.
Sjöarna erbjuder fint fiske efter abborre och gädda. Kleven hyser grov gädda. Möjligheterna att fiska från land är goda runt Kleven. Lämpliga fiskeplatser finns bl.a. kring badplatsen och på uddar i sjöns sydvästra del. Kvillen är mer svårtillgänglig från land med undantag för uddar på sjöns sydöstra sida.
Fiskarter gädda, abborre, mört, braxen, benlöja, gärs och möjligen gös (Kleven).
Fiskekort Dagkort 65 kr Veckokort 190 kr Årskort 375 kr Angel/Ismete 125 kr/dag (max 10 spön/angeldon)
Kräftfiskekort 500 kr/natt (fiske med maximalt 10 burar) Kräftfiskekortet gäller för del av Badebodaån, del av Kvillen och del av Kleven. Kontakta Esbjörn Gustafsson (070-5159007) för mer information och köp av kräftfiskekort.
 
Fiskekortsförsäljare: Högsby Turistinformation, Storgatan 17, 579 30 Högsby, 0491-291 59.
 
Nu finns möjligheten, att betala ditt fiskekort i Abodaortens fiskevårdsområde via Swish.
Swisha till 070-3540700 (Leif Urup) och uppge namn samt antal fiskekort.

 

Abodaortens Fvof

 

Abodaortens fiskevårdsområdesförening bildades 1975 och föregicks ej av annan förvaltningsform. Anledningen till bildandet var en önskan om att gemensamt kunna stävja ett omfattande tjuvfiske efter främst kräftor, men även efter fisk, samt gemensamt kunna vidta fiskevårdande åtgärder genom utsättningar av fisk i områdets sjöar.

Abodaortens Fvofs fiskevårdsområde omfatter sjöarna Bjärssjön, Kleven, Kvillen och Mörtesjö samt del av Badebodaån som uppströms begränsas av rågången mellan å ena sidan Höboda och Lindshults skifteslag i Kråksmåla socken samt nedströms av järnvägsbron norr om sjön Allgunen.

Föreningens syfte är att allsidigt främja fisket och fiskevården iomom berörda vattenområden.

Föreningens verksamhet omfattar allt fiske inom fiskevårdsområdet.

Syskonen Johanssons stiftelse ägar 102 ha vatten (Fastigheten Branthult 1:2, 1:11) och ingår som medlem i Abodaortens Fvof med en andel av 46 %.

Ordförande för Abodaortens Fvof är Esbjörn Gustafsson, Bjärshult (telefon 0491-23090  mobil 070-5159007).

Föreningen har med tillstånd från Länstyrelsen Kalmar län utplaterat gös i Kleven och Bjärssjön (3000 st i Kleven och 3000 st i Bjärssjön åren 2009, 2010 och 2011).