Syskonen Johanssons stiftelse - Branthult i Kråksmåla socken

 

PRESSMEDDELANDE

 

Utdelning från Syskonen Johanssons stiftelse år 2020 – 511 764 kr

 

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse beslutade på sitt sammanträde i Alsterbro den 1 
december 2020 om bidrag till föreningar och organisationer i gamla Kråksmåla kommun.

Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro och Högsby kommunfullmäktige.

Syskonen Johanssons stiftelse har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

 

Anslag år 2020 till föreningar och organisationer samt till delen av Grönskåra (Högsby kommun)  
som förut tillhörde Kråksmåla kommun.

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslöt styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse att fördela anslagen enligt följande:

 

Alsterbro Idrottsförening: Bidrag till renovering av kök 40 000 kr och ytterdörrar 28 000 kr

Alsterbro samhällsförening (fritidsgården): Driftsbidrag 5 000 kr

Alsterbro IF barfotasektionen: Bidrag till container för utrustning 25 000 kr

Alsterbro Folkets Hus: Driftsbidrag 65 000 kr

Alsterbro ungdomsskytteförening: Bidrag till ny korthållsbana 60 000 kr

Skoghults samhällsförening: Bidrag till matjord vid badplatsen 3 000 kr

Alsterbro-Bäckebo UVG: Driftsbidrag till föreningen 20 000 kr, bidrag till Alsterbrodagen 2021 50 000 kr och bidrag till ny grillplats vid badet Stora Hindsjön 50 000 kr

Kråksmåla samhällsförening: Driftsbidrag 15 000 kr och bidrag till grillkåta Boasjö 50 000 kr

Alsterbro-Bäckebo PRO: Driftsbidrag 20 000 kr

Kråksmåla skytteförening: Bidrag för drift och underhåll av skjutbanan 4 000 kr

Grönskåra, delen av gamla Kråksmåla kommun (15 %) 76 764 kr

SUMMA 511 764 kr

 

Alsterbro 2020-12-01 Leif Urup, ordf. Syskonen Johanssons stiftelse

Telefon 0481-57093 070-3540700 e-post urup@telia.com www.branthult