Syskonen Johanssons stiftelse - Branthult i Kråksmåla socken

PRESSMEDDELANDE

Utdelning från Syskonen Johanssons stiftelse år 2019 – 511 765 kr

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse beslutade på sitt sammanträde i Alsterbro den 2 december 2019 om bidrag till föreningar och organisationer i gamla Kråksmåla kommun. Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige.

Syskonen Johanssons stiftelse har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

Anslag år 2019 till föreningar och organisationer samt till delen av Grönskåra (Högsby kommun) som förut tillhörde Kråksmåla kommun. 

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslöt styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse att fördela anslagen enligt följande:

 

Alsterbro Idrottsförening: Bidrag till padeltennisbana 100 000 kr                                                        

 

Alsterbro IF gymnastiksektionen: Driftsbidrag 5 000 kr                                                            

 

Alsterbro IF barfotasektionen: Bidrag till bastuvagn 15 000 kr och båtmotor 20 000 kr                                                                                               

Alsterbro Folkets Hus: Driftsbidrag 55 000 kr och upprustning Folkets Hus 50 000 kr                                                                                                                          

Alsterbro ungdomsskytteförening: Driftsbidrag 16 000 kr                                                                                                    

Alsterbro samhällsförening ungdomssektionen (fritidsgården): Driftsbidrag 10 000 kr                      

 

Skoghult samhällsförening: Bidrag till fundament och angöring badbrygga 15 000 kr                                                                                                                         

Alsterbro-Bäckebo UVG: Driftsbidrag 50 000 kr, bidrag till Alsterbrodagen 2020 50 000 kr                                                                                                                     

Kråksmåla samhällsförening: Driftsbidrag 15 000 kr

 

Alsterbro-Bäckebo PRO: Driftsbidrag 20 000 kr

 

Kråksmåla skytteförening: Driftsbidrag 4 000 kr och investeringsbidrag skärmtak 10 000 kr

 

Grönskåra, delen av gamla Kråksmåla kommun (15 %)   76 765 kr                        

                                                                                                               SUMMA     511 765 kr 

Alsterbro 2019-12-02        Leif Urup, ordf. Syskonen Johanssons stiftelse

Telefon 0481-57093   070-3540700   e-post urup@telia.com   www.branthult.se