Syskonen Johanssons stiftelse - Branthult i Kråksmåla socken

PRESSMEDDELANDE

Utdelning från Syskonen Johanssons stiftelse år 2018 – 518 088 kr

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse beslutade på sitt sammanträde i Alsterbro den 4 december 2018 om bidrag till föreningar och organisationer i gamla Kråksmåla kommun. Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige.

Syskonen Johanssons stiftelse har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

Anslag år 2018 till föreningar och organisationer samt till delen av Grönskåra (Högsby kommun) som förut tillhörde Kråksmåla kommun. 

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslöt styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse att fördela anslagen enligt följande:

Alsterbro IF huvudsektionen: 

Driftsbidrag   20 000 kr.                                                           

Alsterbro IF gymnastiksektionen:  

Driftsbidrag   5 000 kr.                                                            

Alsterbro IF  barfotasektionen: 

Bidrag till flyttning av stenar i Hindsjön  50 000 kr.                                                                                                                

Alsterbro Folkets Hus: 

Driftsbidrag  55 000 kr                                                                                                                                    

Alsterbro ungdomsskytteförening: 

Driftsbidrag  16 000 kr                                                                                                                 

Alsterbro samhällsförening ungdomssektionen (fritidsgården): 

Driftsbidrag  10 000 kr                       

Skoghult samhällsförening: 

Frakt av ny badbrygga till badplatsen  4 375 kr                                                                                                                           

Alsterbro-Bäckebo UVG: 

Driftsbidrag 50 000 kr och bidrag till Alsterbrodagen 2019  50 000 kr                                                                                                                          

Kråksmåla samhällsförening: 

Brygga Boasjö badplats 100 000 kr

Alsterbro-Bäckebo PRO:

Dator 10 000 kr

Kråksmåla skytteförening:  

Materialkostnad förbättring av skjutvallen  20 000 kr

Samhällsföreningen Alsterbro med omnejd:

Bidrag till promenadväg vid Hindsjön  50 000 kr

Grönskåra, delen av gamla Kråksmåla kommun (15 %)   77 713 kr                        

                                                                                                               SUMMA         518 088 kr 

Alsterbro 2018-12-04        Leif Urup, ordf. Syskonen Johanssons stiftelse

Telefon 0481-57093   070-3540700   e-post urup@telia.com   www.branthult.se