Syskonen Johanssons stiftelse - Branthult i Kråksmåla socken

PRESSMEDDELANDE

Utdelning från Syskonen Johanssons stiftelse år 2016 – 631 765 kr

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse beslutade på sitt sammanträde i Alsterbro den 6 december 2016 om bidrag till föreningar och organisationer i gamla Kråksmåla kommun.                                        Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige.

Syskonen Johanssons stiftelse har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

Anslag år 2016 till föreningar och organisationer samt till delen av Grönskåra (Högsby kommun) som förut tillhörde Kråksmåla kommun. 

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslöt styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse att fördela anslagen enligt följande:

 Alsterbro IF huvudsektionen drift och bevattningspump fotbollsplan 45 000 kr.   Alsterbro IF gymnastiksektionen 5 000 kr.   Alsterbro IF barfotasektionen (köp av båt) 48 300 kr.  Alsterbro Folkets hus (drift, fiberanslutning, färgskrivare mm) 85 300 kr.   Alsterbro ungdomsskytteförening (drift, bidrag till utrustning) 33 400 kr.   Alsterbro samhällsförening ungdomssektionen (fritidsgården) 15 000 kr.  Alsterbro samhällsförening (upprustning av Hindsjöns badplats) 65 000 kr.  Skoghult samhällsförening (drift) 3 000 kr.   Alsterbro-Bäckebo UVG (bidrag till Alsterbrodagen 2016)       50 000 kr.   Alsterbro-Bäckebo UVG (bidrag till Alsterbrodagen 2017) 50 000 kr.  Alsterbro-Bäckebo UVG (ombyggnad av tak på Fröjdekulla 3:27) 100 000 kr.  Kråksmåla samhällsförening (drift)      10 000 kr.   Alsterbro-Bäckebo PRO (curlingmatta mm) 23 000 kr.   Kråksmåla skytteförening (drift) 4 000 kr.   Grönskåra, delen av gamla Kråksmåla kommun (15 %) 94 765 kr.    SUMMA 631 765 kr.                                                                              

Alsterbro 2016-12-06                                    

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Urup                                                                                                                                                            ordförande                                                                                                                                                              

Syskonen Johanssons stiftelse

telefon 0481-57093   070-3540700  e-post urup@telia.com    www.branthult.se