Syskonen Johanssons stiftelse - Branthult i Kråksmåla socken

PRESSMEDDELANDE

Utdelning från Syskonen Johanssons stiftelse år 2015 – 692 941 kr

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse beslutade på sitt sammanträde i Alsterbro den 2 december 2015 om bidrag till föreningar och organisationer i gamla Kråksmåla kommun.                

Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige.

Syskonen Johanssons stiftelse har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

Anslag år 2015 till föreningar och organisationer samt till delen av Grönskåra (Högsby kommun) som förut tillhörde Kråksmåla kommun. 

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslöt styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse att fördela anslagen enligt följande:

Alsterbro IF huvudsektionen (drift och bidrag till uppförande av el-stängsel  Hindsjövallen mot vildsvin) 35 000 kr.      Alsterbro IF gymnastiksektionen 5 000 kr.     Alsterbro IF barfotasektionen             25 000 kr.      Alsterbro Folkets Hus (drift, fastighetsunderhåll, TV B-salen) 88 000 kr.     Alsterbro ungdomsskytteförening (drift och bidrag till utrustning) 33 000 kr.     Alsterbro samhällsförening ungdomssektionen (fritidsgården)   15 000 kr.     Elevrådet vid Alsterbro skola (utrustning för akvarium)  7 000 kr.    Kråksmåla jaktvårdsklubb  (upprustning av älgbanan)  20 000 kr.    Skoghults samhällsförening (drift)  3 000.     Alsterbro-Bäckebo UVG (förstudie av fiberutbyggnad)  40 000 kr.    Alsterbro-Bäckebo UVG (bidrag till bok om Kråksmåla socken)  100 000 kr.   Alsterbro-Bäckebo UVG (återställning av Minihotellet efter vattenskada)    80 000 kr.    Alsterbro-Bäckebo UVG (bidrag till camping och badplats Hindsjöbadet)  100 000 kr.    Kråksmåla samhällsförening (drift, inköp materiel till lekparken samt fotbollsmål)  15 000 kr.    Musik i Glasriket (Alsterbro med omnejd)  20 000 kr.   Kråksmåla skytteförening  3 000 kr.  Grönskåra, delen av gamla Kråksmåla kommun (15%) 103 941 kr.    SUMMA  692 941 kr.                   

                                         

Alsterbro 2015-12-02

För ytterligare information kontakta:

Leif Urup                                                                                                                                                             

ordförande Syskonen Johanssons stiftelse

telefon 0481-57093   070-3540700  e-post urup@telia.com    www.branthult.se