Syskonen Johanssons stiftelse - Branthult i Kråksmåla socken

 

PRESSMEDDELANDE

 

Utdelning från Syskonen Johanssons stiftelse år 2014

 

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse beslutade på sitt sammanträde i Alsterbro den 3 december 2014 om bidrag till föreningar och organisationer i gamla Kråksmåla kommun. Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige.

 

Syskonen Johanssons stiftelse har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

 

Anslag år 2014 till föreningar och organisationer samt till delen av Grönskåra (Högsby kommun) som förut tillhörde Kråksmåla kommun.

 

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslöt styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse att fördela anslagen enligt följande:

 

Alsterbro IF huvudorganisationen 20 000 kr - Alsterbro IF gymnastiksektionen 5 000 kr - Alsterbro IF barfotasektionen (nordiska mästerskap 2015) 48 000 kr - Alsterbro Folkets Hus (drift) 55 000 kr och byte av fönster 100 000 kr - Alsterbro ungdomsskytteförening (drift) 15 500 kr och bidrag till lufttuber 4 150 kr - Alsterbro samhällsförening ungdomssektionen (fritidsgården) 20 000 kr - Alsterbro samhällsförening (upprustning av badplats Hindsjön) 70 000 kr – Elevrådet vid Alsterbro skola (inköp av akvarium) 10 000 kr –Musik i Glasriket Kråksmåla församling 20 000 kr – alsterbro-event.se (Alsterbrodagen 2015) 15 000 kr - Kråksmåla skytteförening (drift och underhåll) 3 000 kr – Alsterbro-Bäckebo PRO (hjärtstartare med placering i Folkets hus) 20 000 kr – Bäckebo-Alsterbro Rödakorskrets (inköp av parcykel till Fröjdekulla äldreboende) 74 388 kr - Skoghult samhällsförening 3 000 kr – Skolresa för klass 7 Alsterbro skola till Island (Föreningen Norden) 58 000 kr - Alsterbro-Bäckebo UVG (bidrag till tak Alsterbro Minihotell) 100 000 kr – Kråksmåla samhällsförening (drift) 10 000 kr – Kråksmåla samhällsförening (bidrag till anläggande av fibernätt) 600 000 kr - Grönskåra, delen av gamla Kråksmåla kommun 224 301 kr

 

SUMMA 1 495 339 kr

 

Alsterbro 2014-12-03

 

 För ytterligare information kontakta:

 Leif Urup ordförande Syskonen Johanssons stiftelse

 telefon 0481-57093 e-post urup@telia.com www.branthult.se