Syskonen Johanssons stiftelse Branthult i Kråksmåla socken

PRESSMEDDELANDE

Utdelning från Syskonen Johanssons stiftelse år 2013

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse beslutade på sitt sammanträde i Alsterbro den 3 december 2013 om bidrag till föreningar och organisationer i gamla Kråksmåla kommun.

Syskonen Johanssons stiftelse har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

Anslag år 2013 till föreningar och organisationer samt till delen av Grönskåra (Högsby kommun) som förut tillhörde Kråksmåla kommun.

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslöt styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse att fördela anslagen enligt följande:

Alsterbro IF huvudorganisationen 20 000 kr - Alsterbro IF gymnastiksektionen 5 000 kr - Alsterbro IF tennissektionen 10 000 kr - Alsterbro IF fotbollssektionen, målutrustning 40 000 kr - Alsterbro Folkets Hus (drift) 40 000 kr, slipning och vaxning golv A-salen 32 000 kr, nya bord A-salen 40 000 kr, och nya stapelbara stolar A-salen 100 000 kr - Alsterbro ungdomsskytteförening (drift) 10 000 kr och 5 st. nya skyttebord 18 750 kr - Alsterbro samhällsförening ungdomssektionen 7 000 kr och Alsterbro samhällsförening huvudorganisationen 3 000 kr - Kråksmåla samhällsförening (drift) 10 000 kr - Kråksmåla skytteförening 3 000 kr - Skoghults samhällsförening 3 000 kr - Musik i Glasriket inom Kråksmåla församling 20 000 kr - Alsterbro-Bäckebo.nu, Alsterbrodagen 50 000 kr - Alsterbro-Bäckebo UVG, hjärtstartare 20 000 kr - Grönskåra, delen av gamla Kråksmåla kommun 76 191kr

SUMMA 507 941 kr

Alsterbro 2013-12-03

För ytterligare information kontakta:

Leif Urup

ordförande Syskonen Johanssons stiftelse

telefon 0481-57093 e-post urup@telia.com www.branthult.se