Syskonen Johanssons stiftelse Branthult i Kråksmåla socken

PRESSMEDDELANDE

Utdelning från Syskonen Johanssons stiftelse år 2012

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse beslutade på sitt sammanträde i Alsterbro den 5 december 2012 om bidrag till föreningar och organisationer i gamla Kråksmåla kommun.

Syskonen Johanssons stiftelse har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

Anslag år 2012 till föreningar och organisationer samt till delen av Grönskåra (Högsby kommun) som förut tillhörde Kråksmåla kommun.

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslöt styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse att fördela anslagen enligt följande:

Alsterbro IF huvudorganisationen 20 000 kr  -  Alsterbro IF gymnastiksektionen 5 000 kr  -  Alsterbro Folkets Hus (drift) 40 000 kr, Digitalisering av biografen (3D och sattelitutrustning ) 150 000 kr och Bidrag B-salen 12 250 kr  -  Alsterbro ungdomsskytteförening (drift) 10 000 kr och Kompressor 15 000 kr  -  Alsterbro samhällsförening ungdomssektionen 7 000 kr och Alsterbro samhällsförening huvudorganisationen 3 000 kr  -  Kråksmåla samhällsförening (drift) 10 000 kr och "Projekt bredband"         25 000 kr  -  Kråksmåla skytteförening 3 000 kr  -  Skoghults samhällsförening 3 000 kr  -  Musik i Glasriket Kråksmåla församling           20 000 kr  -  Fröskelås ridklubb 3 000 kr  -  Alsterbro-Bäckebo UVG ekonomisk förening Toalett och duschbyggnad vid campingen i Alsterbro 40 000 kr   -  Grönskåra, delen av gamla Kråksmåla kommun 64 632 kr   -  SUMMA 430 882 kr

Alsterbro 2012-12-05

För ytterligare information kontakta:

Leif Urup ordförande Syskonen Johanssons stiftelse telefon 0481-57093 e-post urup@telia.com www.branthult.se