Syskonen Johanssons stiftelse                                                           

Branthult i Kråksmåla socken

PRESSMEDDELANDE

 

Utdelning från Syskonen Johanssons stiftelse år 2011

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse beslutade på sitt sammanträde i Alsterbro den 6 december 2011 om bidrag till föreningar och organisationer i gamla Kråksmåla kommun.

Syskonen Johanssons stiftelse har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

Anslag till föreningar och organisationer samt till delen av Grönskåra (Högsby kommun) som förut tillhörde Kråksmåla kommun.

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslöt styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse enhälligt att fördela anslagen enligt följande:

Alsterbro IF, huvudorganisationen 20 000 kr - Alsterbro IF, damgymnastiken 5 000 kr - Alsterbro IF, tennissektionen    5 000 kr - Alsterbro IF, boulesektionen 10 000 kr - Alsterbro Folkets Hus 35 000 kr - Alsterbro Skytteförening 8 000 kr - Alsterbro Samhällsförening, ungdomssektionen 7 000 kr - Alsterbro Samhällsförening, huvudorganisationen 3 000 kr - Kråksmåla Samhällsförening 6 000 kr - Kråksmåla Skytteförening 3 000 kr - Skogshults Samhällsförening 3 000 kr - Musik i Glasriket, Kråksmåla församling 20 000 kr - Alsterbro-Bäckebo UVG (samlingsplats/grillhus vid Stora Hindsjöns badplats) 39 800 kr - Grönskåra, delen av gamla Kråksmåla kommun (15%) 29 082 kr

Summa 193 882 kr

Alsterbro 2011-12-12

För ytterligare information kontakta:

Leif Urup ordförande Syskonen Johanssons stiftelse telefon 0481-57093 e-post urup@telia.com