Syskonen Johanssons stiftelse

 

Enligt Kammarkollegiets beslut 2018-03-29 om permutation av Syskonen Johanssons stiftelse skall Syskonen Johanssons stiftelse förvaltas av en styrelse.

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och sex personliga ersättare, varav fem ledamöter och fem ersättare skall vara bosatta inom den del av Nybro kommun som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun och utses av kommunfullmäktige i Nybro kommun, och en ledamot och en ersättare skall vara bosatt inom den del av Högsby kommun som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun och utses av kommunfullmäktige i Högsby kommun.

Kommunfullmäktige i Nybro kommun och kommunfullmäktige i Högsby kommun håller på att utse ledamöter och ersättare till styrelsen i Syskonen Johansson stiftelse enligt Kammarkollegiets beslut om permutation 2018-03-29. Denna styrelse har ansvaret fram till årsmötet 2019. 

Ledamöterna i Syskonen Johanssons stiftelse väljs av kommunfullmäktige i Nybro kommun och kommunfullmäktige i Högsby kommun för fyra år räknat fr o m 1 januari året efter det, då allmänna val av fullmäktige ägt rum.

Den valde styrelse har ansvaret fram till årsmötet efter allmänna val.

Länsstyrelsen skall enligt stiftelselagen ha tillsyn över stiftelsen.

 

Nybro kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2022-12-19

Val af fem ledamöter och fem ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse för tiden 2023-2026

Till ledamöter och ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse för tiden 2023-2026 beslutar kommunfullmäktige på förslag av valberedningen, § 65.2022, att välja 

S   Leif Urup, Andekulla Fröskelås 335, 382 74 Alsterbro, med

                    S  Malin Holgert, Lindshult 120, 382 74 Alsterbro som ersättare

C   Ingemar Jonsson, Medelhult 108, 382 74, Alsterbro med

                    S  Björn Lagercrantz, Bollstigen 4, 382 73 Alsterbro som ersättare

C   Marcus Nyström, Hindsjövägen 5, 382 73 Alsterbro med

                    C  Ewa Williamsson-Rosén, Alstervägen 79, 382 73 Alsterbro som ersättare

M   Jan Enarsson, Torshult 150, 382 74 Alsterbro med

                    M  Kenneth Lund Hinsegård, Hinshultsvägen 1, 382 73 Alsterbro som ersättare

SD Patrik Aronsson, Badstigen 3, 382 73 Alsterbro med

                    SD  Linda Karlsson, Barkebo 303, 382 74 Alsterbro som ersättare

 

Nybro kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2023-10-23

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen att utse Malin Holgert, Lindshult 120, 382 74 Alsterbro, till ny ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse till och med 2026 års utgång.

 

Högsby kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2023-03-06

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag:

Jenny Jakobsson, Grönskåra utses som ordinarie styrelseledamot och Krister Knutsson, Grönskåra utses som ersättare i styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse underb tiden 2023-01-01 till 2026-12-31.

 

 

Styrelsen för tiden 2023-2026

Enligt stiftelsens reglemente har den tidigare valde styrelse ansvaret fram till årsmötet (2027) efter allmänna val.

 

Leif Urup (S)  Ordförande   

Andekulla Fröskelås 335, 382 74 Alsterbro    telefon 0481-57093    e-post urup@telia.com

 

Jan Enarsson (M)  Skogsförvaltare   

Torshult 150, 382 74 Alsterbro    telefon 0481-58011    e-post enarsson.jan@telia.com

 

Marcus Nyström (C)

Hindsjövägen 5, 382 73 Alsterbro   

 

Ingemar Jonsson (C)

Medelhult 108, 382 74 Alsterbro

 

Patrik Aronsson (SD)

Badstigen 3, 382 73 Alsterbro    

 

Jenny Jakobsson

Postbacken 2, 579 93 Grönskåra   

 

Nybro kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2018-12-17 med ändringar 2021-11-15 och 2021-12-13

Val av fem ledamöter och fem ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse för tiden 2019-2022

Till ledamöter och ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse för tiden 2019-2022, beslutar kommunfullmäktige på förslag av valberedningen, § 57.2018, välja

C   Ingemar Jonsson, Medelhult 108, 382 74 Alsterbro, med                                                                                           C   Eva Williamsson-Rosén, Alstervägen 79, 382 73 Alsterbro, som ersättare,

C   Mariette Karlsson, Svarvarevägen 21, 382 73 Alsterbro, med                                                                                     C   Marcus Nyström, Hindsjövägen 5, 382 73 Alsterbro, som ersättare,

M   Jan Enarsson, Torshult 150, 382 74 Alsterbro, med                                                                                                   M   Kenneth Lund Hinsegård, Hinshultsvägen 1, 382 73 Alsterbro, som ersättare,

S    Björn Lagercrantz, Bollstigen 4, 382 73 Alsterbro, med                                                                                             S    Malin Holgert, Lindshult 120, 382 74 Alsterbro, som ersättare från 2022-10-24,                                                        

S    Leif Urup, Andekulla Fröskelås 335, 382 74 Alsterbro, med                                                                                         S    Johan Aronsson, Klockvägen 21, 382 73 Alsterbro, som ersättare från 2019-01-21.

 

Nybro kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2022-10-24

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen, att utse Malin Holgert, Lindshult 120. 382 74 Alsterbro till ny ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse till och med 2022 års utgång.

 

Nybro kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2021-12-13

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen, att utse Marcus Nyström, Hindsjövägen 5, 382 73 till ny ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse till och med 2022 års utgång.

Sammanträdesprotokoll 2021-11-15

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen, att bevilja Hans Williamsson (C) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i Syskonen Johanssons stiftelse.

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av valberedningen, att utse förutvarande ersättaren Mariette Karlsson (C), Svarvarevägen 21, 382 73 Alsterbro, till ny ledamot i Syskonen Johanssons stiftelse till och med 2022 års utgång.

 

Högsby kommunfullmäktige

Sammanträde 2019-06-10 och 2022-10-17

Val av ledamot och ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse för tiden 2019-2022

Till ledamot och ersättare i styrelsen för Syskonen Johansson stiftelse besluter kommunfullmäktige utse följande:

     Jenny Jakobsson, Postbacken 2, 579 93 Grönskåra som ordinarie styrelseledamot med       Krister Knutsson, Doktor Flisers Väg 7, 579 93 Grönskåra som ersättare (från 2022-10-17).

 

 

 

Val av revisorer i Syskonen Johanssons stiftelse för tiden till årsmötet 2024

Till revisorer i Syskonen Johanssons stiftelse för tiden fram till årsmötet 2024 valde styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse 2023-05-22 följande:

   Bonny Karlsson, Alstervägen 31, 382 73 Alsterbro

   Magnus Olofsson, Bölemåla 125, 382 74 Alsterbro