Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål, och den bildas genom att pengarna avsätts i ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. En Styrelse eller en förvaltare har ansvaret för att förvalta pengarna. Lagen reglerar fyra olika stiftelseformer og Syskonen Johanssons stiftelse är en vanlig stiftelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de stiftelser som finns i länet.

 

Syskonen Johanssons stiftelse

Det var nämndemannen Johan Alfred Johansson (1842 - 1930), Branthult som i ett testamente som upprättades den 18 juli 1926 bestämde, att avkastningen från hans gård Branthult i Kråksmåla socken skulle tillfalla invånarna i dåvarende Kråksmåla kommun.

Men det satt hårt åt 1931 när kommunen i testamente skänkts denna gård, på 1930-talet såg man inte så mycket värde i gården och skogen, kommungubberna ville inte acceptera gåvan, eftersom där fanns skulder och fastighetens skick inte var det bäste. Men en ung kommunalman, Oscar Johansson, Alsterbro lyckades att övertala fullmäktige att ta emot donationen, och det bildades en stiftelse, som skulle ta hand om gården med skulder och allt. Stiftelseordförande blev Oscar Johansson, och han var stiftelsens ordförande till han avgick den 1 oktober 1975.

Syskonen Johanssons stiftelse är en näringsdrivande stiftelse, och näringsverksamhetens art är skogsbruk.

Utdelningen från Syskonen Johanssons stiftelse är ganska betydlig, och sedan år 2011 har stiftelsen delat ut  6 320 043 kronor till diverse föreningar, organisationer mm inom gamla Kråksmåla kommun.

Sedan 1931 har stiftelsen delat ut åtskilliga miljoner kronor till nyttiga och nödvändiga ändamål i gamla Kråksmåla kommun, bidragen har gått till såväl renovering av vägar i glesbygden, elektrificering på 1960-talet, Folkets hus och damgymnastiken i Alsterbro samt mycket annat.

Framtiden ser ljus ut för Syskonen Johanssons stiftelse, och stiftelsen kommer också dom kommande åren ge betydande bidrag till föreningar, organisationer mm i gamla Kråksmåla kommun till gagn för invånarna och helt i anda med donatorns nämndemann Johan Alfred Johanssons testamente.