Nybro kommun                                www.nybro.se

Högsby kommun                              www.hogsby.se

Länsstyrelsen Kalmar län                  www.lansstyrelsen.se/kalmar

Skogsstyrelsen                                 www.skogsstyrelsen.se

Skogens pärlor (Skogsstyrelsen)        www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

Riksantikvarieämbetet                       www.raa.se

Historiska kartor (Lantmäteriet)         www.lantmateriet.se          

Kalmar Läns museum                        www.kalmarlansmuseum.se

Kråksmåla Hembygdsförening            www.hembygd.se/kraksmala

Väder Branthult                                 www.vackertvader.se/branthult

Kråksmåla kyrka                                www.kraksmala.se

Naturvårdsverket                               www.naturvardsverket.se

Allemanrätten - Naturvårdsverket        www.allemansratten.se