Järnvägen

Gamla järnvägen passerar 1,6 km genom södra delen av Branthults ägor, och många spår finns fortfarande efter järnvägslinjen, som nedlades i 1963.

I Kråksmåla socken har det funnits två smalspåriga järnvägslinjer. En i syd - nordlig riktning och en i väst - östlig riktning. De båda linjerna korsade varandra i Skoghult. 

Mönsterås - Åseda Järnväg utgick från Mönsterås köpning vid Kalmarsundskusten och kom in i socknen vid Alsterbro. Från Alsterbro fortsatte banan via stationerna Skoghult, Fröskelås, Kråksmåla, Flatehult och Grönskåra, för att sedan fortsätta fram till Fagerhult. Där slutade linjen, fram till Åseda som det var planerade slutstationen kom man aldrig på grund av dålig ekonomi och därpå några konkurser.  Linjen öppnades i etapper. Sträckan Sandbäckshult -  Alsterbro öppnades 22 januari 1905. Alsterbro var ändstation några år fram till att nästa del av banan till Kråksmåla invigdes 20 september 1912 med där mellanliggande stationerna Skoghult och Fröskelås. 4 juni 1913 var delen fram till Grönskåra klar och passerade Mjöshults hållplats och Flatehults station. Fram till Fagerhult kom banan 24 november 1916. 

Järnvägsbolaget hette ursprungligen Mönsterås - Åsheda Järnvägs AB men 1904 delades banprojektet upp på två avsnitt, Mönsterås - Alsterbro och Alsterbro - Åsheda. 1910 förenades de igen i Mönsterås Nya Järnvägs AB. 

1910 blev MÅJ helägt dotterbolag till Kalmar Läns Östra Järnvägs AB och ingick i samma förvaltning som Kalmar - Berga Järnväg och Kalmar - Torsås Järnväg. Ursprunglig huvudman för MÅJ var Mönsterås köping, vars ekonomi nästan ödelades av järnvägsengagemanget. Köpingens fasta tillgångar togs i mät 8 november 1913 och utförsäljning kunde stoppas först av Högsta Domstolen. Persontrafiken på banan genom socknen nedlades 1 september 1959 efter att ha krymp starkt efter första världskriget. Godstrafiken pågick ännu några år och nedlades 6 mars 1963. 

Växjö - Oskarshamn Järnväg byggdes i flera etapper. 14 november 1922 öppnades delen fram till Skoghult från Oskarshamn. Det var delen från Ruda via Allgunnen över Grönlid station och Torsmålen hållplats som blev klar. Från Växjö via Fröseke blev den klar fram till Skoghult 1923 och öppnades för allmän trafik 19 augusti samma år. 

I och med denna järnvägslinje tillkomst blev Skoghult en järnvägsknutpunkt med förbindelser i fyra väderstreck. Fagerhult i norr, Oskarshamn i öster, Mönsterås i söder och Växjö i väster. 

Person- och godstrafiken nedlades 29 september 1963. Godstågparet Växjö - Oskarshamn fram till nedläggningen var SJ:s sista reguljära ångdrift på smalspår.