Jaktmarker

 

På stiftelsens marker finns bra tillgång på älg, rådjur, fågel samt vildsvin.

 

Stiftelsens fastighet ingår från och med år 2012 i Alsterbro-Kråksmåla Älgskötselområde.

 

Syskonen Johanssons stiftelse har utarrenderat jakträtten på fastigheten till

den 30 juni 2029.