Det här är allemansrätten   

        Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

Allemansrätten   

            I Sverige har alla rätt att vistas i naturen. Inte bara inom begränsade områden - som i de flesta andra länder - utan så gott som överallt. Vi kan åka båt på annans vatten, gå iland på stränderna, bada, övernatta i tält. På vissa vatten kan vi också fiska. Allt detta kallas allemansrätten.                          

Allemansrätten innebär naturligtvis inte att vi får gå på andras tomter, på åkrar med växande gröda eller på områden som är skyddade för att fåglar och andra djur skall få lugn och ro. Men vi kan vistas i skog och mark som andra äger.

Du får lägga till och stiga iland vid strand som inte tillhör tomt. Du får röra dig fritt, plocka svamp och bär. Blommor som inte är fridlysta kan du också plocka. Men varför inte låta dem stå kvar där de trivs bäst, så att andra också får glädjas åt dem.

Du får som regel göra upp lägereld eller ordna en korvgrill. Men tänk på risken för skogsbrand och elda med förstånd, alltså inte på hällar och kala berg - de spricker så lätt.

Våren och den tidiga sommaren är en ömtålig period för djurlivet. Bada och fiska inte vid strand där du av fåglarnas uppträdande förstår att de kan ha bon i närheten. Var aktsam så att du inte skadar fåglarnas bon, ägg eller ungar.

I skog och mark skall du hålla hunden kopplad, så att den inte hetsar eller på annat sätt stör viltet.

Våra naturreservat är extra utsatta för slitage och där gäller speciella bestämmelser. Dessa bestämmelser finns också på reservatsbeskrivning för Kalmar län.
Till Naturreservat i Kalmar län - startsidan

Allt detta är självklart för dig och de flesta människor. Det hela är egentligen bara en fråga om att visa hänsyn mot naturen och våra medmänniskor.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida 

Terrängkörning

Terrängkörningslagen innehåller ett generellt förbud mot körning med alla motordrivna fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk på barmark samt på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen.

Länsstyrelsen får om det finns särskilda skäl besluta om undantag i enskilda fall från bestämmelserna i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.