Branthult 004

 

Boken "Gården vid berget" av författaren Anders Johansson - Om syskonen Johansson i Branthult och ett Småland som fanns en gång - kan köpas hos Coop Nära i Alsterbro samt hos Bohmans Bokhandel i Nybro. Pris 200 kr. 

BRANTHULT 001

 

Branthult 005

 

Branthult 002

 

Branthult 001

 

Branthult 29 februari 2012 043

 

KLM_Kråksmåla14

 

KLM_Kråksmåla11

 

Johan Alfred Johansson a

 

Kråksmåla kyrkogård 21 oktober 2011 012

 

Johan Alfred Johansson b

Donatorn, nämndeman Johan Alfred Johansson (1842-1930) Branthult

 

Branthult april 2012

 

Nyheter från stiftelsen

2021-12-01

Stiftelsens styrelse har i dag beslutat om fördelningen av bidragen för 2021.                        Se menyn Utdelning år 2021.                    Summa 494 118 kr.

 

2021-11-10

Stiftelsens styrelse sammanträder den 1 december 2021 och besluter om fördelningen av anslagen för 2021. Förslaget ska sen fastställas av Högsby och Nybro kommunfullmäkktige.

 

2021-10-26

Nybro kommunfullmäktige beslutar 2021-09-14 på förslag av kommunstyrelsen, att godkänna årsredovisning 2020 för Syskonen Johanssons stiftelse samt att lämna styrelsen, dess ledamöter och skogsförvaltaren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

 

2021-09-30

Ansökning om bidrag 2021 lämnas till stiftelsen senast den 31 oktober 2021.

 

2021-06-05

Nu finns möjligheten att betala fiskekort i Abodaortens fiskevårdsområde via Swish. Se Fiskevatten i menyn.

 

2020-12-01 

Stiftelsens styrelse har i dag beslutat om fördelningen av bidragen för 2020. Se menyn Utdelning år 2020.  Summa 511 764 kr.

 

2020-09-23

Nybro kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14 på förslag av kommunstyrelsen, att godkänna årsredovisning 2019 för Syskonen Johanssons stiftelse samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och skogsförvaltaren för verksamhetsåret 2019.

 

2020-09-18

Högsby kommunfullmäktige har 2020-09-07 beslutat att fastställa utdelningen enligt förslag 2020-06-16 från styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse, vilket innebär att bidrag beviljas för Hembydgsföreningen Isabogården om 175 000 kr och Grönskåra Nya Samhällsförening om 179 420 kr. 

 

2020-06-18

Extra utdelning till Grönskåra

Stiftelsen har 2020-06-16 beslutat om bidrag 175 000 kr till Hembygsföreningen Isabogården och 179 420 kr till Grönskåra Nya Samhällsförening. Utdelningsförslaget ska sen fastställas av kommunfullmäktige i Högsby.

 

2019-12-02

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat om fördelningen av anslagen för 2019.  Summa 511 765 kr.

 

2019-12-01

Kommunfullmäktige i Högsby samt i Nybro beslutar 2019-11-04 och 2019-11-18 att godkänna ändrat reglemente för Syskonen Johanssons stiftelse. 

 

2019-06-22

Högsby kommunfullmäktige besluter 2019-06-10 utse Jenny Jakobsson, Grönskåra som oridinarie styrelseledamot och Sten Pettersson, Grönskåra som ersättare i styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse till 2023-04-01.

 

2019-06-13

Stiftelsens styrelse beslutade på årsmötet i Alsterbro i dag om omval av Leif Urup som ordförande och Jan Enarsson som skogsförvaltare för kommande fyra åren.

 

2018-12-04 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat om fördelningen av anslagen för 2018.  Summa 518 088 kr

 

2018-03-29

FÖRVALTNINGEN 

Kammarkollegiet beslutar 2018-03-29 att godkänna permutationsansökan från Nybro kommun.

Beslutet innebär att stiftelsen också framöver ska förvaltas av en styrelse (egen förvaltning) i stället för att ha anknuten förvaltning till Nybro kommun.

Styrelsen utvidgas till sex ledamöter och sex personliga ersättare.

Nytt är att en ledamot och en ersättare skall vara bosatta inom Grönskåra-delen av gamla Kråksmåla borgerliga kommun.

Läs mera om permutationen under menyn Testamentet.

 

2017-11-30

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet den 30 november beslutat om fördelningen av anslagen för år 2017.           Summa 577 138 kr.              

 

2016-12-06

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2016.       Summa 631 765 kr.

 

2015-12-02 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2015.       Summa 692 941 kr.

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Besökare idag: 4 | Denna månad: 814 | Totalt: 340490