Boken "Gården vid berget" av författaren Anders Johansson - Om syskonen Johansson i Branthult och ett Småland som fanns en gång - kan köpas hos Coop Nära i Alsterbro samt hos Bohmans Bokhandel i Nybro. Pris 200 kr. 

BRANTHULT 001

 

Branthult 21 oktober 2011 007

 

Branthult 21 oktober 2011 004

 

Branthult okt 2016 008

 

Branthult okt 2016 012

 

Branthult okt 2016 015

 

Branthult hösten 2013 034

 

Kråksmåla kyrkogård 21 oktober 2011 012

 

Johan Alfred Johansson b

Donatorn, nämndeman Johan Alfred Johansson (1842-1930) Branthult

 

Branthult april 2012

 

Nyheter från stiftelsen

 

2020-10-17

Ansökan om bidrag år 2020 skall lämnas in till Syskonen Johanssons stiftelse (ordförande eller skogsförvaltaren) senast den 31 oktober.

 

2020-09-23

Nybro kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14 på förslag av kommunstyrelsen, att godkänna årsredovisning 2019 för Syskonen Johanssons stiftelse samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och skogsförvaltaren för verksamhetsåret 2019.

 

2020-09-22

Nu finns möjligheten att betala ditt fiskekort i Abodaortens fiskevårdsområde via Swish.                           Se Fiskevatten i menyn.

 

2020-09-18

Högsby kommunfullmäktige har 2020-09-07 beslutat att fastställa utdelningen enligt förslag 2020-06-16 från styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse, vilket innebär att bidrag beviljas för Hembydgsföreningen Isabogården om 175 000 kr och Grönskåra Nya Samhällsförening om 179 420 kr. 

 

2020-06-18

Extra utdelning till Grönskåra

Stiftelsen har 2020-06-16 beslutat om bidrag 175 000 kr till Hembygsföreningen Isabogården och 179 420 kr till Grönskåra Nya Samhällsförening. Utdelningsförslaget ska sen fastställas av kommunfullmäktige i Högsby.

 

2020-05-21

Extra utdelning 2020  

Stiftelsen har under 2020 möjligheten att dela ut extra bidrag till föreningar och organisationer inom Grönskåra-delen av gamla Kråksmåla kommun. Ansökan skickas in till stiftelsen senast 14 juni.

 

2019-12-02

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat om fördelningen av anslagen för 2019.  Summa 511 765 kr.

 

2019-12-01

Kommunfullmäktige i Högsby samt i Nybro beslutar 2019-11-04 och 2019-11-18 att godkänna ändrat reglemente för Syskonen Johanssons stiftelse. 

 

2019-06-22

Högsby kommunfullmäktige besluter 2019-06-10 utse Jenny Jakobsson, Grönskåra som oridinarie styrelseledamot och Sten Pettersson, Grönskåra som ersättare i styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse till 2023-04-01.

 

2019-06-13

Stiftelsens styrelse beslutade på årsmötet i Alsterbro i dag om omval av Leif Urup som ordförande och Jan Enarsson som skogsförvaltare för kommande fyra åren.

 

2019-01-24

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandet av Kammarkollegiets beslut 2018-03-29 om permutation av Syskonen Johanssons stiftelse. Styrelsen är nöjd med domen. 

 

2018-12-04 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat om fördelningen av anslagen för 2018.  Summa 518 088 kr

 

2018-03-29

FÖRVALTNINGEN 

Kammarkollegiet beslutar 2018-03-29 att godkänna permutationsansökan från Nybro kommun.

Beslutet innebär att stiftelsen också framöver ska förvaltas av en styrelse (egen förvaltning) i stället för att ha anknuten förvaltning till Nybro kommun.

Styrelsen utvidgas till sex ledamöter och sex personliga ersättare.

Nytt är att en ledamot och en ersättare skall vara bosatta inom Grönskåra-delen av gamla Kråksmåla borgerliga kommun.

Läs mera om permutationen under menyn Testamentet.

 

2017-11-30

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet den 30 november beslutat om fördelningen av anslagen för år 2017.           Summa 577 138 kr.              

2016-12-06

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2016.       Summa 631 765 kr.

 

2015-12-02 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2015.       Summa 692 941 kr.

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Besökare idag: 95 | Denna månad: 2305 | Totalt: 302850