Branthult 004

 

 

 

Johan Alfred Johansson a

 

Pressinfo 2017

 

Johan Alfred Johansson b

Donatorn, nämndeman Johan Alfred Johansson (1842-1930) Branthult

 

Branthult april 2012

 

Nyheter från stiftelsen

2017-12-20

Kommunstyrelsen i Nybro beslutar 2017-12-18 att godkänna utdelning ur Syskonen Johanssons stiftelse till föreningar och organisationer för 2017 enligt stiftelsens förslag.

2017-11-30

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet den 30 november beslutat om fördelningen av anslagen för år 2017. Stiftelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige. Se PRESSMEDDELANDE.              

2017-11-18

Stiftelsens styrelse sammanträder den 30 november och beslutar om fördelningen av bidragen för 2017.

2017-06-28

Kommunfullmäktige i i Nybro besluter på sammanträdet 2017-06-19 att godkänna årsredovisning 2016 för Syskonen Johanssons stiftelse samt att lämna ansvarsfrihet till Syskonen Johanssons stiftelse för verksamhetsåret 2016.

2016-12-06

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2016. Stiftelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige. Se PRESSMEDDELANDE.      Summa 631 765 kr.

2015-12-02 Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2015. Stiftelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige. Se menyn Utdelning år 2015.                    Summa 692 941 kr.

2015-04-14   Stiftelsens styrelse har på ett konstituerande sammanträde i Alsterbro 2015-04-13 vald Leif Urup som ordförande och Jan Enarsson som skogsförvaltare för tiden 2015-2018.

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Besökare idag: 63 | Denna månad: 2822 | Totalt: 199392