Syskonen Johanssons stiftelse har givit författaren och fotografen Anders Johansson i uppdrag att skildra syskonen Johanssons leverne på gården i Branthult och dåtidens Småland i anledning av 175 årsdagen för donatorn Johan Alfred Johanssons födelse.

 

"Gården vid berget - Om syskonen  Johansson 

i Branthult och ett Småland som fanns en gång" 

Boken släpptes i december 2017 i Alsterbro och kan nu köpas hos Coop Nära i Alsterbro samt hos Bohmans Bokhandel i Nybro för 200 kr per styck. 

BRANTHULT 001

 

 

 

 

Syskonen Johanssons stiftelse - Branthult i Kråksmåla socken

 

PRESSMEDDELANDE

 

Utdelning från Syskonen Johanssons stiftelse år 2018 – 518 088 kr

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse beslutade på sitt sammanträde i Alsterbro den 4 december 2018 om bidrag till föreningar och organisationer i gamla Kråksmåla kommun. Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige.

Syskonen Johanssons stiftelse har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

Anslag år 2018 till föreningar och organisationer samt till delen av Grönskåra (Högsby kommun) som förut tillhörde Kråksmåla kommun. 

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslöt styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse att fördela anslagen enligt följande:

Alsterbro IF huvudsektionen: 

Driftsbidrag   20 000 kr.                                                           

Alsterbro IF gymnastiksektionen: 

Driftsbidrag   5 000 kr.                                                            

Alsterbro IF  barfotasektionen: 

Bidrag till flyttning av stenar i Hindsjön  50 000 kr.                                                                                                          

Alsterbro Folkets Hus: 

Driftsbidrag  55 000 kr                                                                                                                                   

Alsterbro ungdomsskytteförening: 

Driftsbidrag  16 000 kr                                                                                                              

Alsterbro samhällsförening ungdomssektionen (fritidsgården): 

Driftsbidrag  10 000 kr                       

Skoghult samhällsförening: 

Frakt av ny badbrygga till badplatsen  4 375 kr                                                                                                                           

Alsterbro-Bäckebo UVG: 

Driftsbidrag 50 000 kr och bidrag till Alsterbrodagen 2019  50 000 kr                                                                                                                          

Kråksmåla samhällsförening: 

Brygga Boasjö badplats 100 000 kr

Alsterbro-Bäckebo PRO:

Dator 10 000 kr

Kråksmåla skytteförening:  

Materialkostnad förbättring av skjutvallen  20 000 kr

Samhällsföreningen Alsterbro med omnejd:

Bidrag till promenadväg vid Hindsjön  50 000 kr

Grönskåra, delen av gamla Kråksmåla kommun (15 %)   77 713 kr                        

                                                                                                            SUMMA  518 088 kr                

 

Alsterbro 2018-12-04        Leif Urup, ordf. Syskonen Johanssons stiftelse

Telefon 0481-57093   070-3540700   e-post urup@telia.com   www.branthult.se                       

 

 

Branthult okt 2016 008

 

Branthult 21 oktober 2011 004

 

Johan Alfred Johansson b

Donatorn, nämndeman Johan Alfred Johansson (1842-1930) Branthult

 

Branthult april 2012

 

Nyheter från stiftelsen

2018-12-04 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat om fördelningen av anslagen för 2018 efter inkomna ansökan om totalt 939 147 kr i bidrag. Styrelsen har gjort en prioritering och utdelningsförslaget måste sen fastställas av kommunfullmäktige i Nybro. Se menyn.             Summa 518 088 kr

 

2018-11-13

Stiftelsen har sedan 2011 delat ut 4 447 976 kr till föreningar, organisationer mm inom gamla Kråksmåla kommun.

 

2018-11-07

Stiftelsens styrelse sammanträder i Alsterbro 2018-12-04 och besluter om fördelningen av bidragen för år 2018.

 

2018-06-27

Kommunfullmäktige i Nybro beslutar 2018-06-18 att godkänna årsredovisning 2017 för Syskonen Johanssons stiftelse samt att lämna ansvarsfrihet till Syskonen Johanssons stiftelse för verksamhetsåret 2017.

 

2018-03-29

FÖRVALTNINGEN 

Kammarkollegiet beslutar 2018-03-29 att godkänna permutationsansökan från Nybro kommun.

Beslutet innebär att stiftelsen också framöver ska förvaltas av en styrelse (egen förvaltning) i stället för att ha anknuten förvaltning till Nybro kommun.

Styrelsen utvidgas till sex ledamöter och sex personliga ersättare.

Nytt är att en ledamot och en ersättare skall vara bosatta inom Grönskåra-delen av gamla Kråksmåla borgerliga kommun.

Läs mera om permutationen under menyn Testamentet.

 

2018-02-26

"Gården vid berget"  Boken går nu att köpa hos Coop Nära i Alsterbro och hos Bohmans bokhandel i Nybro.

2017-11-30

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet den 30 november beslutat om fördelningen av anslagen för år 2017. Stiftelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige.  Summa 577 138 kr.              

2016-12-06

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2016. Stiftelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige. Se PRESSMEDDELANDE.      Summa 631 765 kr.

 

2015-12-02 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2015. Stiftelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige. Se menyn Utdelning år 2015.                    Summa 692 941 kr.

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Besökare idag: 9 | Denna månad: 818 | Totalt: 230168