Klven 22 maj 2012 002

 

Syskonen Johanssons stiftelse - Branthult i Kråksmåla socken

PRESSMEDDELANDE

Utdelning från Syskonen Johanssons stiftelse år 2016 – 631 765 kr

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse beslutade på sitt sammanträde i Alsterbro den 6 december 2016 om bidrag till föreningar och organisationer i gamla Kråksmåla kommun. Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige.

Syskonen Johanssons stiftelse har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

Anslag år 2016 till föreningar och organisationer samt till delen av Grönskåra (Högsby kommun) som förut tillhörde Kråksmåla kommun. 

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslöt styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse att fördela anslagen enligt följande:

 Alsterbro IF huvudsektionen drift och bevattningspump fotbollsplan 45 000 kr.   Alsterbro IF gymnastiksektionen 5 000 kr.   Alsterbro IF barfotasektionen (köp av båt) 48 300 kr.  Alsterbro Folkets hus (drift, fiberanslutning, färgskrivare mm) 85 300 kr.   Alsterbro ungdomsskytteförening (drift, bidrag till utrustning) 33 400 kr.   Alsterbro samhällsförening ungdomssektionen (fritidsgården) 15 000 kr.  Alsterbro samhällsförening (upprustning av Hindsjöns badplats) 65 000 kr.  Skoghult samhällsförening (drift) 3 000 kr.   Alsterbro-Bäckebo UVG (bidrag till Alsterbrodagen 2016) 50 000 kr.   Alsterbro-Bäckebo UVG (bidrag till Alsterbrodagen 2017) 50 000 kr.  Alsterbro-Bäckebo UVG (ombyggnad av tak på Fröjdekulla 3:27) 100 000 kr.  Kråksmåla samhällsförening (drift)  10 000 kr.   Alsterbro-Bäckebo PRO (curlingmatta mm) 23 000 kr.   Kråksmåla skytteförening (drift) 4 000 kr.   Grönskåra, delen av gamla Kråksmåla kommun (15 %) 94 765 kr.    SUMMA 631 765 kr.                                                                              

Alsterbro 2016-12-06                                    

 

För ytterligare information kontakta: Leif Urup, ordförande                                                                                                                                                             

Syskonen Johanssons stiftelse

telefon 0481-57093   070-3540700  e-post urup@telia.com    www.branthult.se

 

Johan Alfred Johansson a

 

Johan Alfred Johansson b

Donatorn, nämndeman Johan Alfred Johansson (1842-1930) Branthult

 

Branthult april 2012

 

Nyheter från stiftelsen

2017-06-28

Kommunfullmäktige i i Nybro besluter på sammanträdet 2017-06-19 att godkänna årsredovisning 2016 för Syskonen Johanssons stiftelse samt att lämna ansvarsfrihet till Syskonen Johanssons stiftelse för verksamhetsåret 2016.

2016-12-20

Kommunstyrelsen i Nybro beslutar 2016-12-19 att godkänna utdelning ur Syskonen Johanssons stiftelse till föreningar och organisationer för 2016 enligt stiftelsens förslag.

2016-12-06

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2016. Stiftelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige. Se PRESSMEDDELANDE.      Summa 631 765 kr.

2015-12-02 Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2015. Stiftelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige. Se menyn Utdelning år 2015.                    Summa 692 941 kr.

2015-04-14   Stiftelsens styrelse har på ett konstituerande sammanträde i Alsterbro 2015-04-13 vald Leif Urup som ordförande och Jan Enarsson som skogsförvaltare för tiden 2015-2018.

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Besökare idag: 37 | Denna månad: 1358 | Totalt: 191684