Syskonen Johanssons stiftelse

 

Stiftelsen står under förvaltning av en styrelse i Nybro kommun, och styrelsen skall ha sitt säte i Kråksmåla socken.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare bosatta inom den delen av Nybro kommun, som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun.

Ledamöterna i styrelsen väljs av kommunfullmäktige i Nybro kommun för fyra år räknat fr o m 1 januari året efter det, då allmänna val av fullmäktige ägt rum.

Den tidigare valde styrelse har ansvaret fram till årsmötet efter allmänna val.

Kommunfullmäktige utser varje år 3 revisorer och 3 ersättare bosatta inom den delen av Nybro kommun, som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun.

Länsstyrelsen skall enligt stiftelselagen ha tillsyn över stiftelsen.

 

 

Styrelsen 2015 - 2018

 

Leif Urup (S)  Ordförande   

Andekulla Fröskelås 335, 380 44 Alsterbro    telefon 0481-57093    e-post urup@telia.com

 

Jan Enarsson (M)  Skogsförvaltare   

Torshult 150, 380 44 Alsterbro    telefon 0481-58011    e-post enarsson.jan@telia.com

 

Björn Lagercrantz (S)

Bollstigen 4, 380 44 Alsterbro    telefon 0481-50575

 

Hans Williamsson (C)

Klockvägen 16, 380 44 Alsterbro    telefon 0481-50264

 

Ingemar Jonsson (C)

Medelhult 108, 380 44 Alsterbro    telefon 0481-50020

 

 

Nybro kommun Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-12-15

Val av fem ledamöter och fem ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse för tiden 2015-2018

Till ledamöter och ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse för tiden 2015-2018, beslutar kommunfullmäktige på förslag av valberedningen, § 51.2014, välja

C   Ingemar Jonsson, Medelhult 108, 380 44 Alsterbro, med                                                                                         C   Eva Williamsson-Rosén, Alstervägen 79, 380 44 Alsterbro, som ersättare,

C   Hans Williamsson, Klockvägen 16, 380 44 Alsterbro, med                                                                                       C   Mariette Karlsson, Medelvägen 5, 380 44 Alsterbro, som ersättare,

M   Jan Enarsson, Torshult 150, 380 44 Alsterbro, med                                                                                                   M   Elon Hinsegård, Hagalundsgatan 3, 380 44 Alsterbro, som ersättare,

S    Björn Lagercrantz, Bollstigen 4, 380 44 Alsterbro, med                                                                                           S    Roland Gabrielsson, Mästarevägen 6, 380 44 Alsterbro, som ersättare,                                                        

S    Leif Urup, Andekulla Fröskelås 335, 380 44 Alsterbro, med                                                                                       S    Hanne Fager, Alstervägen 25 A, 380 44 Alsterbro, som ersättare.

 

Val av tre revisorer och tre ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse för år 2016

Till revisorer och ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse för år 2016,

beslutar kommunfullmäktige på förslag av valberedningen, § 13.2015, utse

C   Bonny Karlsson, Alstervägen 31, 380 44 Alsterbro, med

C   Margareta Sivertsson, Vårbackevägen 4, 380 44 Alsterbro, som ersättare,

C   Magnus Olofsson, Bölemåla 125, 380 44 Alsterbro, med

M   Ing-Marie Aronsson, Kråksmåla 219, 380 44 Alsterbro, som ersättare,

S   Tore Isaksson, Mästarevägen 13, 380 44 Alsterbro, med

S   Conny Alfsson, Smältare Pers väg 1, 380 44 Alsterbro, som ersättare.