Syskonen Johanssons stiftelse

 

Enligt Kammarkollegiets beslut 2018-03-29 om permutation av Syskonen Johanssons stiftelse skall Syskonen Johanssons stiftelse förvaltas av en styrelse.

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och sex personliga ersättare, varav fem ledamöter och fem ersättare skall vara bosatta inom den del av Nybro kommun som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun och utses av kommunfullmäktige i Nybro kommun, och en ledamot och en ersättare skall vara bosatt inom den del av Högsby kommun som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun och utses av kommunfullmäktige i Högsby kommun.

Kommunfullmäktige i Nybro kommun och kommunfullmäktige i Högsby kommun håller på att utse ledamöter och ersättare till styrelsen i Syskonen Johansson stiftelse enligt Kammarkollegiets beslut om permutation 2018-03-29. Denna styrelse har ansvaret fram till årsmötet 2019. 

Ledamöterna i Syskonen Johanssons stiftelse väljs av kommunfullmäktige i Nybro kommun och kommunfullmäktige i Högsby kommun för fyra år räknat fr o m 1 januari året efter det, då allmänna val av fullmäktige ägt rum.

Den valde styrelse har ansvaret fram till årsmötet efter allmänna val.

Kommunfullmäktige i Nybro kommun utser varje år tre revisorer och tre ersättare bosatta inom den delen av Nybro kommun, som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun.

Länsstyrelsen skall enligt stiftelselagen ha tillsyn över stiftelsen.

 

 

Styrelsen till och med 2018 års utgång

 

Leif Urup (S)  Ordförande   

Andekulla Fröskelås 335, 382 74 Alsterbro    telefon 0481-57093    e-post urup@telia.com

 

Jan Enarsson (M)  Skogsförvaltare   

Torshult 150, 382 74 Alsterbro    telefon 0481-58011    e-post enarsson.jan@telia.com

 

Björn Lagercrantz (S)

Bollstigen 4, 382 73 Alsterbro    telefon 0481-50575

 

Hans Williamsson (C)

Klockvägen 16, 382 73 Alsterbro    telefon 0481-50264

 

Ingemar Jonsson (C)

Medelhult 108, 382 74 Alsterbro    telefon 0481-50020

 

 

Nybro kommun Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2018-05-21

Val av fem ledamöter och fem ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse till och med 2018 års utgång

Till ledamöter och ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse till och med 2018 års utgång, beslutar kommunfullmäktige på förslag av valberedningen, § 2.2018, välja

C   Ingemar Jonsson, Medelhult 108, 382 74 Alsterbro, med                                                                                         C   Eva Williamsson-Rosén, Alstervägen 79, 382 73 Alsterbro, som ersättare,

C   Hans Williamsson, Klockvägen 16, 382 73 Alsterbro, med                                                                                       C   Mariette Karlsson, Medelvägen 5, 382 73 Alsterbro, som ersättare,

M   Jan Enarsson, Torshult 150, 382 74 Alsterbro, med                                                                                                   Kenneth Lund Hinsegård, Hinshultsvägen 1, 382 73 Alsterbro, som ersättare,

S    Björn Lagercrantz, Bollstigen 4, 382 73 Alsterbro, med                                                                                           S    Roland Gabrielsson, Mästarevägen 6, 382 73 Alsterbro, som ersättare,                                                        

S    Leif Urup, Andekulla Fröskelås 335, 382 74 Alsterbro, med                                                                                       S    Hanne Fager, Alstervägen 25 A, 382 73 Alsterbro, som ersättare.

 

Val av tre revisorer och tre ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse till och med 2018 års utgång

Till revisorer och ersättare i Syskonen Johanssons stiftelse till och med 2018 års utgång,

beslutar kommunfullmäktige 2018-05-21 på förslag av valberedningen, § 3.2018, utse

C   Bonny Karlsson, Alstervägen 31, 382 73 Alsterbro, med

C   Margareta Sivertsson, Vårbackevägen 4, 382 73 Alsterbro, som ersättare,

C   Magnus Olofsson, Bölemåla 125, 382 74 Alsterbro, med

M   Ing-Marie Aronsson, Kråksmåla 219, 382 74 Alsterbro, som ersättare,

S   Tore Isaksson, Mästarevägen 13, 382 73 Alsterbro, med

S   Johan Aronsson, Klockvägen 21, 382 73 Alsterbro, som ersättare.