Syskonen Johanssons stiftelse har givit författaren och fotografen Anders Johansson i uppdrag att skildra syskonen Johanssons leverne på gården i Branthult och dåtidens Småland i anledning av 175 årsdagen för donatorn Johan Alfred Johanssons födelse.

 

"Gården vid berget - Om syskonen  Johansson 

i Branthult och ett Småland som fanns en gång" 

Boken släpptes i december 2017 i Alsterbro och kan nu köpas hos Coop Nära i Alsterbro samt hos Bohmans Bokhandel i Nybro för 200 kr per styck. 

BRANTHULT 001

 

 

 

Branthult 003

 

Klven 22 maj 2012 002

 

Branthult 29 februari 2012 043

 

Johan Alfred Johansson b

Donatorn, nämndeman Johan Alfred Johansson (1842-1930) Branthult

 

Branthult april 2012

 

Nyheter från stiftelsen

2019-06-22

Högsby kommunfullmäktige besluter 2019-06-10 utse Jenny Jakobsson, Grönskåra som oridinarie styrelseledamot och Sten Pettersson, Grönskåra som ersättare i styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse till 2023-04-01.

 

2019-06-13

Stiftelsens styrelse beslutade på årsmötet i Alsterbro i dag om omval av Leif Urup som ordförande och Jan Enarsson som skogsförvaltare för kommande fyra åren.

 

2019-01-24

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandet av Kammarkollegiets beslut 2018-03-29 om permutation av Syskonen Johanssons stiftelse. Styrelsen är nöjd med domen. 

 

2019-01-22

Kommunfullmäktige i Nybro beslutar 2019-01-21 godkänna styrelsens förslag till utdelning av bidrag för 2018. Stiftelsen förväntar att påbörja utbetalingen av bidragen medio februari. 

 

2018-12-04 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat om fördelningen av anslagen för 2018 efter inkomna ansökan om totalt 939 147 kr i bidrag. Styrelsen har gjort en prioritering och utdelningsförslaget måste sen fastställas av kommunfullmäktige i Nybro. Se menyn.             Summa 518 088 kr

 

2018-03-29

FÖRVALTNINGEN 

Kammarkollegiet beslutar 2018-03-29 att godkänna permutationsansökan från Nybro kommun.

Beslutet innebär att stiftelsen också framöver ska förvaltas av en styrelse (egen förvaltning) i stället för att ha anknuten förvaltning till Nybro kommun.

Styrelsen utvidgas till sex ledamöter och sex personliga ersättare.

Nytt är att en ledamot och en ersättare skall vara bosatta inom Grönskåra-delen av gamla Kråksmåla borgerliga kommun.

Läs mera om permutationen under menyn Testamentet.

 

2018-02-26

"Gården vid berget"  Boken går nu att köpa hos Coop Nära i Alsterbro och hos Bohmans bokhandel i Nybro.

2017-11-30

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet den 30 november beslutat om fördelningen av anslagen för år 2017.           Summa 577 138 kr.              

2016-12-06

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2016.       Summa 631 765 kr.

 

2015-12-02 

Stiftelsens styrelse har på sammanträdet i dag beslutat att fördela anslagen för 2015.       Summa 692 941 kr.

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Besökare idag: 2 | Denna månad: 1308 | Totalt: 252839